Privacyverklaring Jadzia Boerrigter fotografie

Datum: 01 mei 2023

Jadzia Boerrigter fotografie gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je precies uit welke persoonsgegevens ik (Jadzia Boerrigter, eigenaar) verzamel en verwerk en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Naast dat het wettelijk verplicht is, vind ik het ook belangrijk om zorgvuldig en integer met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Wie is Jadzia Boerrigter fotografie

Mijn naam is Jadzia Boerrigter en ik ben de eigenaar van Jadzia Boerrigter fotografie. Ik fotografeer zowel voor particulieren als ondernemers. De meest voorkomende fotoreportages zijn rondom zwangerschap, geboorte, kraamtijd, (jonge) gezinsleven en ondernemingen.

Website https://www.jadziaboerrigter.nl/

E-mail info@jadziaboerrigter.nl

Instagram.com /jadziaboerrigter

Instagram.com /jadziaboerrigterfotografie

Welke gegevens verzamel ik als je www.jadziaboerrigter.nl bezoekt?

Ik gebruik Google Analytics en Google search console om statistieken bij te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken en stelt mij in de gelegenheid de site te verbeteren. Google Analytics en Google search console is zo ingesteld dat het IP-adres van de websitebezoeker automatisch wordt geanonimiseerd: het IP-adres wordt niet opgeslagen of getoond.

Los van wat er wettelijk verplicht is, vind ik het erg belangrijk om jouw privacy te waarborgen. Daarom deel ik géén gegevens met derden, indien daar binnen een samenwerking geen noodzaak voor is. Wel verwerk ik gegevens bij het bestellen van prints, albums of het aanleveren van beelden via een beveiligde online galerij. Alle leveranciers waarmee ik samenwerk hebben hun eigen privacyverklaring en is de waarborging van persoonsgegevens op orde.

Indien je in contact wilt komen met mij, is het noodzakelijk om een aantal contactgegevens aan mij te verstrekken, bijvoorbeeld je naam, email en/of telefoonnummer, en aanvullende informatie over de aanleiding van de fotoreportage/dienstverlening. Met deze informatie kan ik jullie beter informeren over mijn diensten, ten opzichte van je wensen. De contactgegevens heb ik nodig om met je in contact te komen. Wil je dit liever niet? Dan kan ik je helaas niet van dienst zijn.

Welke persoonsgegevens verwerk ik als wij een samenwerking aan gaan?

Als je een samenwerking wilt aangaan, zal ik een aantal gegevens verwerken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk bij het bevestigen van een samenwerking:

Voor- en/of achternaam hoofdboeker en eventuele gezins- en/of familieleden, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Aanvullend verzamelt Jadzia Boerrigter Fotografie ook een aantal bijzondere persoonsgegevens. Dit kunnen gegevens zijn die vallen onder de categorieën: gezondheid, medische gegevens, seksuele leven (i.v.m. zwangerschap) en kinderen.

Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens?

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heeft dat natuurlijk een reden. Ik verwerk jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

• Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;

• Ik heb toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;

• Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;

• Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

In de praktijk zullen de verwerkte gegevens gaan over een zwangerschap (bijvoorbeeld de uitgerekende datum en eventuele bijzonderheden), geboortedatum en naam van je kindje, details omtrent een life-event, of eventuele andere informatie die jij mij verstrekt. Bij een geboortereportage is dit nog uitgebreider i.v.m. medische gegevens.

Voor welke doeleinden worden er persoonsgegevens verzameld?

Ik verzamel persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar. Ik doe dat met één van de onderstaande doelen:

• Het sluiten van een overeenkomst met jou, inclusief het daaraan voorafgaande traject en een eventuele kennismaking;

• Het uitvoeren van onze dienstverlening, met een goede voorbereiding;

• Het opnemen en onderhouden van contact met jou;

• Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met mij.

Bijzondere persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, religie of levensbeschouwing, of seksuele leven (zwangerschap, geaardheid) en/of van (je) kinderen blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een litteken of tatoeage) ook bijzondere persoonsgegevens. Wanneer wij een samenwerking aan gaan, kan het zijn dat een of meerdere bijzondere persoonsgegevens van jou door Sprankelend | lifestyle fotografie verwerkt worden.

(Bijzondere) persoonsgegevens bij het verwerken van beelden:

De kans is groot dat een of meerdere bijzondere persoonsgegevens van jou door mij verwerkt worden in beelden. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens wanneer de reportage heeft plaatsgevonden en enkel voor het doel waarvoor je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken en wat in de overeenkomst staat beschreven. Nadat een reportage is afgerond, worden de beelden opgeslagen op harde schrijven en in een online omgeving, welke zijn beveiligd met een wachtwoord, danwel een fysieke sleutel. Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om persoonsgegevens (eerder dan het gestelde termijn) te laten verwijderen.

Wat als je je persoonsgegevens niet wilt verstrekken?

Een aantal gegevens zijn noodzakelijk om mijn diensten te kunnen uitvoeren. Op een aantal specifieke vragen hoef je geen antwoord te geven, maar dan kan ik me minder goed voorbereiden op de fotoreportage. Indien je helemaal geen gegevens wilt verstrekken, kunnen we helaas ook geen samenwerking aangaan. Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken, zodra de reportage is afgerond. Hiervoor kun je contact met mij opnemen via info@jadziaboerrigter.nl. Jouw gegevens kunnen dan binnen 1 maand verwijderd worden. Echter heeft de intrekking van de toestemming geen terugwerkende kracht.

Hoelang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie gegevens – Bewaartermijn – Reden bewaren

Personalia, adres, betaalgegevens – 7 jaar – Verplichting Belastingwetgeving

Telefoonnummer, e-mailadres – 5 jaar – Ten behoeve van evt. Nazorg

Overige persoonsgegevens (uitgerekende datum, wensen) – 5 jaar – Ten behoeve van evt. Nazorg

Beelden van fotoreportage, zonder portfolio toestemming – max. 1 jaar – Ten behoeve van evt. Nazorg

Beelden van fotoreportage, met portfolio toestemming – Onbeperkt, naar mijn inzicht – Ten behoeve van portfolio

Deel ik je persoonsgegevens met derden?

Ik verkoop je gegevens niet aan derden en Jadzia Boerrigter Fotografie zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onder de verwerking van gegevens bij derden wordt bedoeld:

• Voor het produceren/bestellen van albums;

• Voor het produceren/bestellen van fotoafdrukken en fotoproducten;

• Voor het aanleveren van de foto’s via een beveiligde, online galerij;

• Voor het bijhouden of indienen van mijn administratie;

• Bij het overnemen van een stand-by dienst of reportage (bij geboortefotografie, in goed

overleg).

Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst. Jadzia Boerrigter Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegeven voor portfolio doeleinden

Indien je toestemming geeft om beelden te gebruiken voor mijn portfolio, zullen een aantal persoonsgegevens gepubliceerd worden. De mate van publicatie gaat altijd in goed overleg en via een toestemmingsformulier. Ik maak expliciet onderscheid in verschillende categorieën, te noemen als mijn website, social media, drukwerk, 1-op-1 communicatie (mail of in persoon) of promotie naar derden (zoals voor een magazine of advertentie). Ook voor het schrijven van een review of blogbericht gebruik ik het liefst een voornaam of voorletter, plaats waar de reportage plaatsvindt en (in geval van een onderneming) ook de bedrijfsnaam. Ook dit gaat altijd in goed overleg. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Je hebt ook altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren. In het geval van drukwerk of lastig te verwijderen beelden zal dit niet met terugwerkende kracht kunnen. Uiteraard zal ik mijn uiterste best doen. Pas als er nieuw drukwerk wordt besteld, danwel vervangen wordt, zal de aanpassing worden meegenomen. Een verzoek kun je hiervoor per mail indienen en zal binnen 1 maand uitgevoerd worden.

Reactie op een blogbericht

Wanneer je een reactie wilt schrijven op een blog, ben je verplicht je naam en e-mailadres in te vullen. Je mag ook gerust jezelf anonimiseren of een andere naam opgeven. Je e-mailadres en je IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier heb ik een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van je IP-adres heeft geen grote gevolgen voor jouw privacy, aangezien ik er niets anders mee doe dan spam tegen te gaan. Ik heb er namelijk een groot belang bij hebben mijn website spamvrij te houden. Je reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten. Je kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met mij op te nemen per e-mail. Onze contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Je reactie zal dan binnen 2 weken worden verwijderd.

Over de website:

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Ik maak tot op heden geen gebruik van functionele cookies en sessiecookies (om de site goed te laten functioneren). Wanneer dit wel gebeurt, zal er een melding komen op de website. Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser. De Consumentenbond heeft een handleiding waarin staat uitgelegd hoe je dat doet. Via de website Your Online Choices kun je bovendien uitzetten dat je advertenties te zien krijgt gebaseerd op jouw online gedrag.

Social media:

Door gebruik te maken van social media, deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Dit kan o.a. via de ‘social media knoppen’ op mijn website. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten. Het is toegestaan om een link naar een pagina te delen, mits hier een naamsvermelding van Jadzia Boerrigter lifestyle fotografie, @JadziaBoerrigterfotografie, of vergelijkbaar in staat vermeld. Het delen van losse beelden, bijsnijden, bewerken of logo verwijderen van een foto is niet toegestaan, of alleen met schriftelijke goedkeuring van Jadzia Boerrigter lifestyle fotografie

Beveiligde verbinding:

Jouw verbinding met mijn website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met ons deelt via mijn website niet inzien. Ik zorg ervoor, samen met mijn website beheerder, dat de website up-to-date blijft.

Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden.

Indien je een vraag of verzoek hebt, kun je contact opnemen per e-mail. Ik zorg dat je binnen 1 week antwoord hebt. Ik vraag je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat ik kan verifiëren of ik de juiste informatie aan de juiste persoon verstrek. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, ‘machine readable zone’ en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Laat het me weten en ik zal mijn uiterste best doen om tot een passende oplossing te komen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.

Kan ik deze privacyverklaring aanpassen?

Ik heb het recht deze privacyverklaring aan te passen (in het kader van verbetering) en adviseer je daarom deze privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal ik dit apart vermelden via de website.